EDWARDSŮV SYNDROM

Z řady genetických chorob je nejznámější a zřejmě nejčastější Downův syndrom. Existuje však mnoho dalších genetických onemocnění, většinou pojmenovaných po jejich objeviteli. Jedním z nich je Edwardsův syndrom. Jestliže v případě Downova syndromu jde odborně o ztrojení (trisomii) 21. chromozomu, pak u Edwardsova syndromu se jedná o ztrojení 18. chromozomu.


Edwardsův syndrom je vážná a neléčitelná nemoc, která se projevuje různými způsoby. Heslo na wikipedii uvádí například riziko úmrtí dítěte během těhotenství, nízkou porodní váhu, opožděný růst, mentální opoždění, srdeční vady nebo problémy v přijímání potravy.


Některé z uvedených známek platily i pro naši Juliánku, zdaleka však ne všechny. Každé dítě je jiné a může být touto nemocí postiženo odlišně a v různé intenzitě.