ZÁHOŘÍ

CHKO Záhorie

17. 7. - 20. 7. 2010

První dovolenou ve čtyřech jsme naplánovali na polovinu července ve slovenské CHKO Záhorie.

Rezervace je rozdělena na dvě části. Jednu charakterizují borové lesy na písčitých dunách a druhou lužní lesy podél řeky Moravy.